Spis treści
Home

Home Spis treści

POLITYKA TRANSPORTOWA/ TRANSPORT POLICY/ VERKEHRSPOLITIK/ POLITIQUE DES TRANSPORTS

 

Spis treści / Table of Contents

Spis treści

Wprowadzenie do polskiego transportu

Stan obecny jest tragiczny.

 

Polski transport- jak w trzecim świecie?

Polski transport jest charakterystyczny dla zacofanych krajów trzeciego świata, a nie cywilizowanych krajów europejskich- taki obraz wyłania się z raportu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, który oceniał jakość komunikacji w Polsce i przedstawił dane statystyczne dla polskiego transportu. Ponadto artykuł o tym, jak być powinno.

 

Artykuły prasowe o transporcie drogowym

Z licznych artykułów prasowych wyłania się obraz plątaniny bałaganu i monopoli, połączonych z zupełnym brakiem zainteresowania odpowiednich władz, które powinny transport publiczny organizować. 

 

Kolej

Na kolejach najważniejszym elementem jest konkurencja, a najlepsze koleje są tylko w tych krajach, gdzie jest największa liczba przewoźników kolejowych. Świetne są koleje szwajcarskie, gdzie działa 57 przewoźników kolejowych, podobnie świetne są koleje w Austrii, Danii, Szwecji, RFN i Holandii- wszędzie konkurencja jest przyczyną rozwoju! Japonia ma aż 159 kolei różnej wielkości, i to one są powodem ogromnego sukcesu: przewozy pasażerskie wynoszą tu aż 8 miliardów 797.7 milionów podróżnych rocznie (2000), a udział kolei w rynku przewozowym trzech największych aglomeracji: Tokio, Osaka, Nagoja jest równy udziałowi samochodu osobowego i wynosi 49 %. Kolej może sobie dać radę w warunkach konkurencji z transportem drogowym, i to często radzi sobie wcale niezgorzej- w Szwecji aż 60 procent podróży do pracy odbywa się koleją.

 

Statystyki

Podziały intermodalne/ modal splits

 

Narodowa strategia transportu i inne dokumenty rządowe

Byłoby miło gdyby choć mała częsc z tych zaleceń była przez kogokolwiek realizowana. Nawet, jeśli te zalecenia były częściowo zacofane, przestarzałe i nie na czasie...

 

Uczmy się na cudzych błędach, czyli kilka historii z USA

Szczególnie w USA, gdzie już 70 lat temu poziom motoryzacji był równy obecnemu polskiemu, problemy ekonomiczne i społeczne wywołane przez transport samochodowy są ogromne.

 

Motoryzacja

Kilka interesujących artykułów o problemach wywoływanych przez ten środek transportu.

 

Europejska polityka transportowa

"Stara" Europa ma nieco inne podejście do problemu i usiłuje (z miernym skutkiem) walczyć z tymi problemami.

 

Cytaty i kominikaty

Ciekawe fragmenty różnych wypowiedzi oraz kilka ustępów z "Alternatywnej polityki transportowej wg zasad ekorozwoju".

Biała księga Unii Europejskiej na temat transportu

do pobrania w formacie PDF term2000.pdf 
Are we moving in
the right direction?

Indicators on transport and environment
integration in the EU
TERM 2000
Environmental issues series No 12.Are we moving in the right direction? 2
Cover design: Rolf Kuchling
Layout: Folkmann Design
Legal notice
The contents of this report do not necessarily reflect the official opinion of the European
Communities or other European Community institutions. Neither the European
Environment Agency nor any person or company acting on behalf of the Agency is
responsible for the use that may be made of the information contained in this report.
C EEA, Copenhagen, February 2000

w formacie HTML, bez ilustracji i tabel
awmitrd1.htm
awmitrd2.htm
awmitrd3.htm
awmitrd4.htm
awmitrd5.htm

 

Odnośniki

KOLEJE REGIONALNE W EUROPIE

W Polsce konieczni są nowi operatorzy kolejowi. Choćby dlatego, iż na PKP pociąg jest rentowny dopiero od 300 pasażerów. Jedyna polska kolej prywatna SKPL osiąga próg rentowności swoich autobusów szynowych już przy 14 pasażerach, zakładając tylko jedną osobę prowadzącą pojazd, bez obsługi pociągu. Różnica jest więc ogromna, i jeśli nowi operatorzy się nie pojawią, to sieć kolejowa w Polsce skurczy się tylko do głównych linii. PKP ma ogromne koszty, dlatego tej firmie nic się nie opłaca i będzie ona dalej zamykała linie. Jednak w Polsce brak jest nowych operatorów, między innymi dlatego iż w reformie kolei nie przekazano taboru kolejowego samorządom, co w innych krajach było warunkiem powstania wielu nowych przedsiębiorstw i narodzenia się rynku na kolejach. Nowy tabor jest zbyt kosztowny. Bez przekazania używanego taboru kolejowego nie powstaną w Polsce żadne inne koleje. 

KOLEJE PRYWATNE W POLSCE

Witamy gorąco w serwisie internetowym poświęconym kolejom niepaństwowym i prywatnym w Polsce- jeszcze bardzo nielicznym, ale już dziś prężnie się rozwijającym.

KOLEJE W JAPONII

Koleje japońskie są niesamowite. Są niemalże w całości prywatne (wiadomo- własność państwowa spowalnia gospodarkę). Liczba przewoźników jest bardzo wysoka i powoduje to ogromną konkurencję i silny rozwój rynku. Koleje przewożą ponad 49 % ruchu pasażerskiego w trzech największych aglomeracjach japońskich- Tokio, Osaka, Nagoja. Oznacza to udział w ruchu równy udziałowi samochodu! W Polsce natomiast udział kolei nie przekracza dziś dwóch procent. Japonia ma 3-krotnie więcej mieszkańców od Polski, lecz powierzchniowo jest porównywalna (377 tys. km2). Przewozy pasażerskie wynoszą tu aż 8 miliardów 797.7 milionów ( ! ) podróży w 2000 roku, wykonano 240 miliardów pasażerokilometrów. Dane te są niewyobrażalne w porównaniu z Polską- tu zaledwie koleją odbywa się nieco ponad 200 mln podróży koleją rocznie, aż 40-krotnie mniej!  

CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Dotychczasowe tendencje w kształtowaniu się wydajności, jakości usług, kształcie oferty przewozowej, udziału w rynku potwierdzają tezę iż transport szynowy w Polsce mocno się pogarsza na tle europejskim. Bezwład w zarządzaniu przedsiębiorstwem, brak nowych wizji i pomysłów, marginalizacja udziału kolei w liczbie przewożonych pasażerów do poziomu 2-3 procent w wielu województwach to efekt tej stagnacji. Udział kolei w ruchu granicznym wynosi 3,1 procenta (0,0311) i może stanowić przybliżony wskaźnik wykorzystania kolei dla reszty kraju. Inne obliczenia [Biul. IRiPK 32/2002] wskazują iż udział kolei w liczbie przewiezionych pasażerów jest bliski 2 procent, podczas gdy w europejskich krajach sąsiednich oscyluje wokół 10 % (RFN, Czechy (8-9%), Słowacja).

SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE W POLSCE

Czy nie wydaje się Państwu, iż w momencie gdy drogi miejskie są wypchane sznurem samochodów, a obok przebiega pusta linia kolejowa bez ruchu pociągów, to taka sytuacja jest normalna? Oczywiście- nie jest, i w krajach rozwiniętych takie przykłady marnotrawstwa nie mają miejsca. A w Polsce- rozrzutnośc i marnotrawstwo. Można liczyć jedynie 'opportunity costs' niewykorzystania kolei w ruchu miejskim i stracone w ten sposób możliwości rozwoju. Kolej ma na tyle dogodny przebieg przez wiele miast polskich, iż aż się prosi o włączenie jej w struktury ruchu miejskiego. Co więc czynimy.

REFORMA KOLEI WĄSKOTOROWYCH

Witamy w serwisie przygotowywanym przez IRiPK. Serwis zawiera materiały poświęcone kolejom wąskotorowym  i ich reformie, polegającej na wypchnięciu ich z PKP na wolny rynek. Po reformie PKP, wiele kolei zostało porzuconych w trakcie przekształceń. Obecnie wiele z nich znalazło nowych właścicieli, prywatnych lub komunalnych, stanowiąc ciekawy przykład ekonomiczny prywatyzacji i punkt wyjścia dla dalszej reformy kolei w Polsce.

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

Od czasu zmiany ustrojowej nastąpiło znaczne pogorszenie jakości komunikacji kolejowej, zarówno w sektorze przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W tym serwisie pokazujemy dane dotyczące przedsiębiorstwa PKP i wyniki nieudanych reform.

KOLEJE W WOJ. LUBUSKIM

Koleje w woj. Lubuskim to ciekawy przykład transformacji ustrojowej. To także znakomity przykład wielu  zmarnowanych szans i zniszczeń, jakich dokonano poprzez nieumiejętne zcentralizowane zarządzanie i obłudne, bo nic-nie-zmieniające reformy przedsiębiorstwa PKP. Jest to studium przypadku tego położonego przy niemieckiej granicy regionu, w którym transport pasażerski koleją tak naprawdę już upadł. Obecne jego resztki długo się nie podniosą. Jest to także region, w którym powstała pierwsza polska kolej niepaństwowa- uruchomiona przez samorząd za pieniądze podatników Lubuska Kolej Regionalna, której niestety nie było dane długo przetrwać. 

TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE

Istnieje wiele koncepcji wykorzystania sieci kolejowych  w ruchu aglomeracyjnym, opierających się głównie na połączeniu funkcjonalnym sieci kolejowej i sieci tramwajowej, choć nie tylko. Pierwszym w ostatnich latach systemem , który opierał się na fizycznym połączeniu sieci tramwajowej z kolejową był system szynowy w Karlsuhe (268 tys mieszk., w regionie 640 tys.mieszk.) Już w 1958 powiązano prywatną kolej AVG z siecią tramwajową, jednak największe znaczenie miało wprowadzenie w 1992 roku tramwaju na sieć niemieckich kolei federalnych DB AG. Ogromny sukces przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu tramwajów na linie kolejowe (już w pierwszym roku liczba pasażerów wzrosła czterokrotnie) sprawił, że model ten rozpowszechnił się w Europie, funkcjonuje już ponad 10 systemów rożnych rodzajów, a liczba projektów w stadium realizacji lub analizowanych zbliża się do 100. 

 

 

 

Home ]

Send mail to fularz(at)go2.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei
Last modified: maja 01, 2003