Artykuły
Home Artykuły Problemy

Home Spis treści

POLITYKA TRANSPORTOWA/ TRANSPORT POLICY/ VERKEHRSPOLITIK/ POLITIQUE DES TRANSPORTS

 

Wprowadzenie
Jak w III świecie
Tr.drogowy
Kolej
Statystyki

 

Wprowadzenie do polskiego transportu

Stan obecny jest tragiczny.

 

Polski transport- jak w trzecim świecie?

Polski transport jest charakterystyczny dla zacofanych krajów trzeciego świata, a nie cywilizowanych krajów europejskich- taki obraz wyłania się z raportu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, który oceniał jakość komunikacji w Polsce i przedstawił dane statystyczne dla polskiego transportu. Ponadto artykuł o tym, jak być powinno.

 

Artykuły prasowe o transporcie drogowym

Z licznych artykułów prasowych wyłania się obraz plątaniny bałaganu i monopoli, połączonych z zupełnym brakiem zainteresowania odpowiednich władz, które powinny transport publiczny organizować. 

 

Kolej

Na kolejach najważniejszym elementem jest konkurencja, a najlepsze koleje są tylko w tych krajach, gdzie jest największa liczba przewoźników kolejowych. Świetne są koleje szwajcarskie, gdzie działa 57 przewoźników kolejowych, podobnie świetne są koleje w Austrii, Danii, Szwecji, RFN i Holandii- wszędzie konkurencja jest przyczyną rozwoju! Japonia ma aż 159 kolei różnej wielkości, i to one są powodem ogromnego sukcesu: przewozy pasażerskie wynoszą tu aż 8 miliardów 797.7 milionów podróżnych rocznie (2000), a udział kolei w rynku przewozowym trzech największych aglomeracji: Tokio, Osaka, Nagoja jest równy udziałowi samochodu osobowego i wynosi 49 %. Kolej może sobie dać radę w warunkach konkurencji z transportem drogowym, i to często radzi sobie wcale niezgorzej- w Szwecji aż 60 procent podróży do pracy odbywa się koleją.

 

Statystyki

Podziały intermodalne/ modal splits

 

 

 

Home ] Wprowadzenie ] Jak w III świecie ] Tr.drogowy ] Kolej ] Statystyki ]

Send mail to fularz(at)go2.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Instytut Rozwoju i Promocji Kolei
Last modified: maja 01, 2003