Wykresy wzrostu

Centrum Statystyki Kolejowej/ Centre de statistique ferroviaire/ Zentrum fuer Eisenbahnstatistik/ Railway Statistics Centre

Strona główna
JOPTS/ Ekonomika Kolei
Inne publikacje
Archiwum
Wyszukiwanie
Dyskusje
Biblioteka
Wiadomości
Stopka/ Kontakt
Linki

STATYSTYKI:

Przewozy pasażerskie w Europie Zachodniej

Przewozy towarowe w Europie Zachodniej

Przewozy pasażerskie w Europie Śr- Wsch.

Przewozy towarowe w Europie Śr.- Wsch.

Porównania międzynarodowe

Dane ogólne-Europa

Transport ogólnie

Wykresy wzrostu

Polskie Koleje Państwowe

Transport w Polsce

 

 

 

W poniższym zestawieniu zebrano wykresy z prac badawczych na temat reform kolei. Służą one tylko unaocznieniu potencjału reform kolei i uświadomienia możliwości, jakie niesie prywatyzacja, liberalizacja i konkurencja.

horizontal rule

 

Wykres. Wzrost ruchu pasażerskiego po liberalizacji kolei w Szwecji

 

8 Pobierz artykuł o kolejach w Szwecji i ich udanej reformie (pobierz)

 

horizontal rule

 

bullet

Wszystkie poniższe wykresy pochodzą z materiałów i prac Banku Światowego- Worldbank

 

bullet

Prywatyzacja kolei w Estonii

Liberalna w założeniach reforma kolei zaowocowała prywatyzacją narodowego przedsiębiorstwa kolejowego wraz z infrastrukturą kolejową i wydzieleniem szeregu spółek pasażerskich. Przetarg na sprzedaż kolei narodowej wygrało konsorcjum Baltic Rail Services, płacąc za kolej EVR 57 mln dolarów USA.

Wykres. Wzrost przewozów towarowych przed i po prywatyzacji kolei towarowej w Estoni.

bullet

Prywatyzacja kolei w Wlk. Brytanii

Pięć lat po prywatyzacji, w sezonie 1999/2000, w porównaniu z sezonem, w którym dokonano aktu prywatyzacji zaobserwowano silny wzrost wpływów i przewozów. Wpływy wzrosły o 31,9 %, dotacje obniżyły się o 33,5 %. Przewozy towarów wzrosły o 33,8 %, liczba pasażerów wzrosła o 28 %, liczba kilometrów przejechanych przez pasażerów (pasażerokm) wzrosła o 28 %.

 

bullet

Prywatyzacja kolei w Brazylii

Wykres. Spadek taryf przewozowych w ruchu towarowym po prywatyzacji (1996-1998)

Wzrost wydajności- porównanie przed i po prywatyzacji (w tys. TU/zatrudnionego)

 

bullet

Prywatyzacja kolei w Argentynie

Kolej i data prywatyzacji

bullet Ferrovias S.A.C. (Fe), Kwiecień 1994, byłe Belgrano Norte
bullet

Transportes Metropolitanos (TM) , Kwi 94 – Sty 95, byłe San Martin, Belgrano Sur, Roca

bullet

Trenes de Buenos Aires (TBA), Maj 1995, byłe Mitre, Sarmiento

bullet

Metrovias S.A. (Me), Styczeń 1994, byłe Urquiza

Wzrosty przewozów towarowych:

Spadek zatrudnienia

Wzrost wydajnosci

 

Wzrosty przewozów pasażerskich w ruchu podmiejskim Buenos- Aires

 

Wzrost przewozów pasażerskich ogółem i w odniesieniu do PKB:

Wzrost wydajności pracy

 

Wzrost wpływów

Koleje w Europie i w USA: dane

 

 

Wykres. Wpływ koncesjonowaia na wydajność

 

 

[POLITYKA TRANSPORTOWA] [KOLEJE REGIONALNE W EUROPIE] [KOLEJE PRYWATNE] [KOLEJE W JAPONII] [KOLEJE W RFN] [SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE] [REFORMA KOLEI WĄSK.] [CENTRUM KOLEJNICTWA REGIONALNEGO] [P K P] [KOLEJE W WOJ. LUBUSKIM] [TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE] [BIULETYN] [IRiPK] [ENGLISH/FRANCAIS]

horizontal rule

Strona główna | JOPTS/ Ekonomika Kolei | Inne publikacje | Archiwum | Wyszukiwanie | Dyskusje | Biblioteka | Wiadomości | Stopka/ Kontakt | Linki
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: <fularz(at)go2.pl>, w przypadku pytań na temat danych statystycznych.

   CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Prawa autorskie i oświadczenia własnościowe: Przy korzystaniu ze statystyk prosimy o dokładne wskazanie źródła i ich autorów. Przypominamy, iż standardem europejskim w wypadku cytowań jest oznaczenie każdego zapożczenia dłuższego niż trzy słowa przypisem do autora danej pracy. W przypadku wątpliwości co do zapożyczeń i cytatów prosimy sprawdzić zalecenia komisji etyki KBN i Polskiej Akademi Nauk. Nie przesyłamy danych z wyjątkiem tych udostępnionych w sieci web. Nie wypożyczamy książek. W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu w sieci web: [fularz(małpa)go2.pl]

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2004.