Stopka/ Kontakt

Centrum Statystyki Kolejowej/ Centre de statistique ferroviaire/ Zentrum fuer Eisenbahnstatistik/ Railway Statistics Centre

Strona główna
JOPTS/ Ekonomika Kolei
Inne publikacje
Archiwum
Wyszukiwanie
Dyskusje
Biblioteka
Wiadomości
Stopka/ Kontakt
Linki

STATYSTYKI:

Przewozy pasażerskie w Europie Zachodniej

Przewozy towarowe w Europie Zachodniej

Przewozy pasażerskie w Europie Śr- Wsch.

Przewozy towarowe w Europie Śr.- Wsch.

Porównania międzynarodowe

Dane ogólne-Europa

Transport ogólnie

Wykresy wzrostu

Polskie Koleje Państwowe

Transport w Polsce

 

 

 
Kontakt: Centrum Statystyki Kolejowej, ul. Spychalskiego 13 pok. 10, 45-716 Opole tel./fax 47 42 437 w.34, Konto: WBK I o/Zielona Góra 34 109015350000000053043576

 www.kolej.most.org.pl


Prosimy o Państwa opinię na temat naszego serwisu Mogą Państwo nam przekazać swoje uwagi z wykorzystaniem tego formularza elektonicznego.

 

Państwa nazwisko i imię Państwa adres poczty elektronicznej

 

Uwaga

Pan Adam Fularz do 1 września roku 2004 przebywa na terenie RFN.

Adres kontaktowy:

Adam Fularz,  E-mail: fularz(at)go2.pl, tel. +48  604 44 36 23

Muehlenweg 43a/604, 15-859 Frankfurt/Oder, DE

Nieznajomość ekonomii szkodzi

Ekonomika Kolei®

 Czasopismo poświęcone ekonomice kolei

Redaktor naczelny: Adam Fularz, Centrum Statystyki Kolejowej

 

   
 

 

 

 

[POLITYKA TRANSPORTOWA] [KOLEJE REGIONALNE W EUROPIE] [KOLEJE PRYWATNE] [KOLEJE W JAPONII] [KOLEJE W RFN] [SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE] [REFORMA KOLEI WĄSK.] [CENTRUM KOLEJNICTWA REGIONALNEGO] [P K P] [KOLEJE W WOJ. LUBUSKIM] [TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE] [BIULETYN] [IRiPK] [ENGLISH/FRANCAIS]

horizontal rule

Strona główna | JOPTS/ Ekonomika Kolei | Inne publikacje | Archiwum | Wyszukiwanie | Dyskusje | Biblioteka | Wiadomości | Stopka/ Kontakt | Linki
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: <fularz(at)go2.pl>, w przypadku pytań na temat danych statystycznych.

   CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Prawa autorskie i oświadczenia własnościowe: Przy korzystaniu ze statystyk prosimy o dokładne wskazanie źródła i ich autorów. Przypominamy, iż standardem europejskim w wypadku cytowań jest oznaczenie każdego zapożczenia dłuższego niż trzy słowa przypisem do autora danej pracy. W przypadku wątpliwości co do zapożyczeń i cytatów prosimy sprawdzić zalecenia komisji etyki KBN i Polskiej Akademi Nauk. Nie przesyłamy danych z wyjątkiem tych udostępnionych w sieci web. Nie wypożyczamy książek. W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu w sieci web: [fularz(małpa)go2.pl]

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2004.