Przewozy pasażerskie

Centrum Statystyki Kolejowej/ Centre de statistique ferroviaire/ Zentrum fuer Eisenbahnstatistik/ Railway Statistics Centre

Strona główna
JOPTS/ Ekonomika Kolei
Inne publikacje
Archiwum
Wyszukiwanie
Dyskusje
Biblioteka
Wiadomości
Stopka/ Kontakt
Linki

STATYSTYKI:

Przewozy pasażerskie w Europie Zachodniej

Przewozy towarowe w Europie Zachodniej

Przewozy pasażerskie w Europie Śr- Wsch.

Przewozy towarowe w Europie Śr.- Wsch.

Porównania międzynarodowe

Dane ogólne-Europa

Transport ogólnie

Wykresy wzrostu

Polskie Koleje Państwowe

Transport w Polsce

 

 

 

Statystyka przewozów pasażerskich w Europie Zachodniej

 

bullet

Przedsiębiorstwa kolejowe i konkurencja

bullet

Przewozy pasażerskie w Europie Zach

bullet

Dane na temat przewozów pasażerskich w Europie

bullet

Porównania przewozów pasażerskich w Europie

 

Kolejna edycja rocznika statystycznego DG Energii i Transportu
 

Dyrektoriat Energii i Transportu Wspólnot Europejskich opublikował kolejną już edycję znanej broszury zawierającej kluczowe wskaźniki ekonomiczne. Polska wedle tej broszury jest krajem z najmniejszą procentowo ilością osób czynnych zawodowo w społeczeństwie, oraz krajem z największym bezrobociem spośród analizowanych 25 krajów.

Fot. Koleje Czeskie CD

Jaki wniosek z lektury tej broszury? Jesteśmy krajem rozwijającym się, a mimo to niski udział transportu zbiorowego już jest niemal równy mocno zmotoryzowanym krajom starej Unii Europejskiej. Obecny fatalny stan infrastruktury transportu zbiorowego i jego archaiczna struktura własnościowa oraz skandaliczna struktura organizacyjna (a w zasadzie jej brak) spowoduje tylko że te trendy się jeszcze pogłębią, ze szkodą dla środowiska naturalnego, i dla swobody wyboru środka transportu przez klientów, którzy z powodu słabej jakości transportu zbiorowego coraz częściej będą zmuszeni kupić samochody. Bardzo prawdopodobne że prześcigniemy z rozwojem motoryzacji masowej kraje Europy Zachodniej.

Znany jest ruch samochodami pasażerskimi w Polsce, wynosi on wg tych danych 172,4 mld pasażerokilometrów w 2003 roku. Autobusami i autokarami wykonuje się 30 miliardów pasażerokm, tramwajami i metrem 4,5 mld paskm, a kolejami wciąż 18.2 mld paskm, mimo że te dane budzą wątpliwości z uwagi na wykonywaną relatywnie niewielką liczbę pociągokilometrów.

Polska zaskakuje wciąż nie taką aż straszną pozycją kolei, choć tu akurat spadek przewozów był największy w europejskim porównaniu. Dane podawane przez PKP dla celów statystycznych niestety nie budzą zaufania. Jako że większość z nich jest deklaratywna, a PKP stosuje sztuczki w stylu sprzedawania pracownikom biletów z 99 % zniżką byle tylko ich ująć jako pasażerów, konieczna jest niezależna kontrola w tym przedsiębiorstwie by pokazać prawdziwy stan polskich kolei. Szacunkowe obliczenia pokazują że wliczenie pracowników może zwiększyć faktyczne przewozy koleją nawet o połowę.

Podział intermodalny dla 2003 roku kształtuje sie następująco: 76.1 % to samochody osobowe, 13.2 % to autobusy i autokary, 2 % to tramwaje i metro, a 8.7 % to koleje. Przewoźników lotniczych chcących zlokalizować nisze na rynku z pewnością zainteresują matryce pokazujące ilość pasażerów podróżujących między różnymi krajami Unii Europejskiej w rozbiciu na wymianę pasażerów pomiędzy poszczególnymi krajami.

Link do dokumentu

opr. A. Fularz 

 

 

[POLITYKA TRANSPORTOWA] [KOLEJE REGIONALNE W EUROPIE] [KOLEJE PRYWATNE] [KOLEJE W JAPONII] [KOLEJE W RFN] [SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE] [REFORMA KOLEI WĄSK.] [CENTRUM KOLEJNICTWA REGIONALNEGO] [P K P] [KOLEJE W WOJ. LUBUSKIM] [TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE] [BIULETYN] [IRiPK] [ENGLISH/FRANCAIS]

horizontal rule

Strona główna | JOPTS/ Ekonomika Kolei | Inne publikacje | Archiwum | Wyszukiwanie | Dyskusje | Biblioteka | Wiadomości | Stopka/ Kontakt | Linki
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: <fularz(at)go2.pl>, w przypadku pytań na temat danych statystycznych.

   CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Prawa autorskie i oświadczenia własnościowe: Przy korzystaniu ze statystyk prosimy o dokładne wskazanie źródła i ich autorów. Przypominamy, iż standardem europejskim w wypadku cytowań jest oznaczenie każdego zapożczenia dłuższego niż trzy słowa przypisem do autora danej pracy. W przypadku wątpliwości co do zapożyczeń i cytatów prosimy sprawdzić zalecenia komisji etyki KBN i Polskiej Akademi Nauk. Nie przesyłamy danych z wyjątkiem tych udostępnionych w sieci web. Nie wypożyczamy książek. W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu w sieci web: [fularz(małpa)go2.pl]

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2004.