Centrum Statystyki Kolejowej/ Centre de statistique ferroviaire/ Zentrum fuer Eisenbahnstatistik/ Railway Statistics Centre

STATYSTYKI:

Przewozy pasażerskie w Europie Zachodniej

Przewozy towarowe w Europie Zachodniej

Przewozy pasażerskie w Europie Śr- Wsch.

Przewozy towarowe w Europie Śr.- Wsch.

Porównania międzynarodowe

Dane ogólne-Europa

Transport ogólnie

Wykresy wzrostu

Polskie Koleje Państwowe

Transport w Polsce

 

 

bullet

Długość linii kolejowych i dróg

 

Wyszczególnienie

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

Linie kolejowe eksploatowane [km]

26 678

26 702

27 185

27 095

26 228

23 986

23 420

23 328

23 210

22 891

na 100 km2

8,5

8,5

8,7

8,7

8,4

7,7

7,5

7,5

7,4

7,3

normalnotorowe

23 311

23 766

24 356

24 361

23 993

22 598

22 285

22 289

22 113

21 906

w tym zelektryfikowane

3 872

5 588

6 868

8 902

11 387

11 627

11 626

11 626

11 614

11 967

wąskotorowe

3 367

2 936

2 829

2 734

2 235

1 388

1 135

1 039

1 097

985

  Drogi

 

Ogółem

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Drogi powiatowe

Drogi lokalne miejskie

Drogi gminne

w km

w tym o twardej nawierz

w km

w tym o twardej nawierz

w km

w tym o twardej nawierz

w km

w tym o twardej nawierz

w km

w tym o twardej nawierz

w km

w tym o twardej nawierz

1990

*)

218447

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

1995

355085

237183

45677

45635

128624

110913

35720

24574

145064

56031

1996

357742

239330

45675

46634

128684

111350

35716

24612

147667

57734

1997

360147

241980

45684

45608

128548

111570

35983

25040

149968

59762

1998

364314

244567

45677

45639

128544

111843

364862

25364

153607

61721

1999

371729

248712

18120

18114

28465

28314

127793

111357

**)

**)

197351

90927

*) – brak danych **) – w publikacjach GUS w 1999r. drogi lokalne miejskie dołączono do kategorii: drogi gminne

Źródło: GUS, MTiGM

W Kenii sieć kolejowa skurczyła się z 6900 kilometrów w 1970 roku do 2600 km w 1990. W Zimbabwe w tym samym okresie sieć linii kolejowych skurczyła się o 15 % do 2700 km. Podobnie jest w Polsce, który to kraj zajął 1 miejsce wśród krajów kandydackich do Unii Europejskiej pod względem  zamykania linii kolejowych, a średni wiek pociągów regionalnych wynosi już 22 lata. Udział kolei w rynku przewozowym jest trzykrotnie niż niż w krajach europejskich i wynosi ok. 1,6 % ogółu podróży. Liczba podróży koleją na mieszkańca wynosi 6.29 i jest około 3-krotnie mniejsza od krajów sąsiednich (Węgry: 19.36, Czechy: 18.46, Słowacja: 11.76, RFN: 23.69). Kolej planuje dalej skurczyć swoją sieć do 9 tysięcy kilometrów ( z 26 tysięcy w 1990!) i wycofać 30 % pociągów regionalnych, a przewozy pasażerskie (244,1 mln podróży w 2002) oraz towarowe (159,7 mln ton w 2002) są na najniższym poziomie w powojennej historii.

A.Fularz

 

[POLITYKA TRANSPORTOWA] [KOLEJE REGIONALNE W EUROPIE] [KOLEJE PRYWATNE] [KOLEJE W JAPONII] [KOLEJE W RFN] [SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE] [REFORMA KOLEI WĄSK.] [CENTRUM KOLEJNICTWA REGIONALNEGO] [P K P] [KOLEJE W WOJ. LUBUSKIM] [TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE] [BIULETYN] [IRiPK] [ENGLISH/FRANCAIS]

horizontal rule


Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: <fularz(at)go2.pl>, w przypadku pytań na temat danych statystycznych.

   CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Prawa autorskie i oświadczenia własnościowe: Przy korzystaniu ze statystyk prosimy o dokładne wskazanie źródła i ich autorów. Przypominamy, iż standardem europejskim w wypadku cytowań jest oznaczenie każdego zapożczenia dłuższego niż trzy słowa przypisem do autora danej pracy. W przypadku wątpliwości co do zapożyczeń i cytatów prosimy sprawdzić zalecenia komisji etyki KBN i Polskiej Akademi Nauk. Nie przesyłamy danych z wyjątkiem tych udostępnionych w sieci web. Nie wypożyczamy książek. W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu w sieci web: [fularz(małpa)go2.pl]

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2004.