JOPTS/ Ekonomika Kolei

Centrum Statystyki Kolejowej/ Centre de statistique ferroviaire/ Zentrum fuer Eisenbahnstatistik/ Railway Statistics Centre

Strona główna
JOPTS/ Ekonomika Kolei
Inne publikacje
Archiwum
Wyszukiwanie
Dyskusje
Biblioteka
Wiadomości
Stopka/ Kontakt
Linki

STATYSTYKI:

Przewozy pasażerskie w Europie Zachodniej

Przewozy towarowe w Europie Zachodniej

Przewozy pasażerskie w Europie Śr- Wsch.

Przewozy towarowe w Europie Śr.- Wsch.

Porównania międzynarodowe

Dane ogólne-Europa

Transport ogólnie

Wykresy wzrostu

Polskie Koleje Państwowe

Transport w Polsce

 

 

 
bullet

Journal of Polish transport studies

Kontynuator i następca "Ekonomiki Kolei". W roku 2005 zastąpił on "Ekonomikę Kolei" jako anglojęzyczny kwartalnik wydawany przez redakcję CSK.

bullet

Cel publikacji

Celem "Ekonomiki Kolei" było prezentowanie procesów reform kolei w innych krajach oraz przedstawianie mechanizmów ekonomicznych na rynku kolejowym. Miała za zadanie propagować wolność gospodarczą i zwalczać monopole. Czasopismo redagowano w taki sposób, by było przedmiotem dyskusji w środowisku naukowym (przedstawiane tamże tezy są dyskusyjne, bowiem ich celem jest często wywołanie interesującej debaty na dany temat) i miało stać się miejscem wymiany poglądów.

Publikacja ta była następstwem "Biuletynu IRiPK", miała już inny cel niż tylko pasywne informowanie o wydarzeniach. Publikacja ta miała za zadanie prezentować bardziej wyważone sądy i przedstawiać szersze materiały dowodowe dla prezentowanych tez, niż miało to miejsce w poprzednich publikacjach. Jej zadaniem było edukowanie kadry naukowej polskich uczelni oraz bezlitosna i bezwzględna walka ze scientific misconduct

horizontal rule

NR 4/2004  (pobierz, UWAGA: 5,0 MB)

SPIS TREŚCI NUMERU 4/2004

I.

ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA NA PKP

BILANS PO REFORMACH PKP 

NIEDOROZWÓJ SEKTORA MORSKIEJ ŻEGLUGI PROMOWEJ W POLSCE

POLSKIE AGLOMERACJE PRZEDE WSZYSTKIM NA PAPIERZE 

EFEKTY KONTROLI FINANSÓW GRUPY PKP PRZEZ NIK 

PKP CARGO UKRYŁO 67,3 MLN STRATY 

KOLEJ AGLOMERACYJNA W ZIELONEJ GÓRZE

GENEZA PRZYWILEJÓW PRACOWNICZYCH PKP

WĘZŁY PRZESIADKOWE TYPU H-S W KOM. MIEJSKIEJ

 

II.

WIELKIE ZASKOCZENIE: TURYSTYKA PO POLSKU

 

III.

LIBERALIZACJA LOTNICTWA- ROZDRAPYWANI KLIENCI

JAK OSZCZĘDZIĆ KILKA MILIARDÓW NA TRANSPORCIE?

 

IV.

CZY KOORDYNATORZY ROZKŁADÓW DZIAŁAJĄ SŁUSZNIE ?

 

 

 

 

NR 3/2004  (pobierz, UWAGA: 6,2 MB)

 

SPIS TREŚCI NUMERU 3/2004

 

PRAEFATIO  2

PRZEGLĄD PRASY   3                                                                                           

I.

AFERA KOLEJOWA ZAKOŃCZONA MAFIJNYM PORACHUNKIEM   6

WYKRYCIE MONOPOLU NA POLSKICH KOLEJACH PAŃSTWOWYCH   8

LE GRAND TOUR PO NAJLEPSZYCH KOLEJACH EUROPY- SZWAJCARIA     10

GDZIE JEST KONTESTOWALNOŚĆ RYNKU KOL.?  14

KONIEC WARSZAWSKIEGO HUBU LOTNICZEGO?  18

LATA ŚWIETLNE STĄD  20

O UZNANIE NOWYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH   24

MODEL REG. LOTNISKA NISKOKOSZTOWEGO  25

PROPOZYCJA PROGRAMU ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE  30

II.

"GOSPODARKA TRANSPORTU" G. ABERLE-RECENZJA   35

SŁOŃCE WSCHODZI I ZACHODZI, A TORY RDZEWIEJĄ… 37

O ZIELONOGÓRSKIEJ „STAGNEGII” TRANSPORTU   41

INNE KOLEJE LUBUSKIE?    44

O WŁASNOŚCI PRYWATNEJ NA KOLEJACH   45

III.

NIE „POKAZYWAĆ LAPTOP” I NIE „WSIADAĆ DO PUSTYCH PRZEDZIAŁÓW”   47

78. ROCZNICA "POWSTANIA" PKP   48

IV.

DO OPAWSKIEGO   49

V.

AROGANCJA? (DO PIECHOCINSKIEGO)    51

 

 

 

 

NR 2/2004 o kolejach miejskich (pobierz, UWAGA: 5,9 MB)

SPIS TREŚCI NUMERU 2/2004

 

TWORZYMY KOLEJE MIEJSKIE

KOLEJE MIEJSKIE W RFN

KOLEJ MIEJSKA W GLASGOW

KOLEJE MIEJSKIE W JAPONII: TOKIO I OSAKA

KOLEJE MIEJSKIE W POLSCE: MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNE

WARSZAWSKA KOLEJ MIEJSKA

POMYSŁ NA AGLOMERACJĘ BYDGOSKO-TORUŃSKĄ

 

 

NR 1/2004 (pobierz, UWAGA: 4,9 MB)

SPIS TREŚCI NUMERU 1/2004

I.

LKR- KRÓTKA HISTORIA PIERWSZEJ KOLEI SAMORZĄDOWEJ

GŁĘBOKIE REFORMY NA ZAKOŃCZENIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ POLSKIEGO

TRANSPORTU ZBIOROWEGO

LICZBA LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

ROZBICIE MONOPOLU NA KOLEJACH DUSKICH

KOLEJE DEUTSCHE BAHN: ŻADNEGO „KOLEJARZA” W ZARZĄDZIE

ROZWÓJ KOLEI UBB I JEGO PRZYCZYNY

WŁOSKIE KOLEJE REGIONALNE

PROBLEMY WALKI KONKURENCYJNEJ NA SIECI KOLEI CZESKICH

DYSKONTOWI PRZEWOŹNICY LOTNICZY I ICH METODY REDUKCJI KOSZTÓW

WĘGRY: „TWORZYMY EUROPEJSKĄ KOLEJ”

OKSFORDZKIE BARWY WALKI

LIBERALIZACJA PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

HIPERMARKET A TEORIA EKONOMIKI TRANSPORTU

II.

WAITING FOR MR. BLOOMFIELD

BIBLIA PAUPERUM PLENEROWEGO MUZEUM

KONKURENCJA NA SIECI SZYNOWEJ- RECENZJA KSIĄŻKI

WYGLĄDAM CHWILI…

„BAGNO” POLSKIEJ NAUKI SEKTORA TRANSPORTU?

ŁYKI (SKANDALICZNEJ) STATYSTYKI

III.

POCIĄG DO ZYSKU

POLSKIE KOLEJE PRYWATNE

BOMBA NA TORACH

IV.

DO JANISZEWSKIEGO

V.

ARBITER ELEGANTIARUM

horizontal rule

 

 

 

NR 2/2003 (pobierz: 3,4 MB)

SPIS TREŚCI NUMERU 2/2003 (pobierz: 3,4 MB)

REDAKCJA OTRZYMAŁA str. 3
PRZEGLĄD PRASY str.4
 

I.Analizy

ROLA URZĘDÓW ANTYMONOPOLOWYCH…str. 5
Urzędy antymonopolowe mogą stanowić skuteczne narzędzie w procesie przełamywania oporu kolei narodowych przed konkurencją

TŁO DECYZYJNE ODEBRANIA KONCESJI DLA CONNEX-U str. 9
Artykuł poświęcony próbie odsłonięcia przyczyn odebrania koncesji dla kolei Connex.

PRYWATYZACJA KOLEI W ESTONII str.12
Po prywatyzacji kolei w Estonii jedyną branżą gospodarki kontrolowaną przez Państwo pozostała energetyka

KOLEJE ŁOTEWSKIE str. 17
Także w tym kraju program reform miał za zadanie stworzyć podwaliny do walki konkurencyjnej

KOLEJE DUŃSKIE I KONKURENCJA str. 21
W tym małym kraju jest niezwykle dużo kolei prywatnych

MONOPOL KOLEJOWY ODCHODZI DO LAMUSA str. 24
Zdaniem p. Burcharda monopole kolejowe niedługo znikną

EKONOMISTA O KOLEJACH W JAPONII str. 27
Koleje japońskie są oczywiście szokujące, także dla analizującego temat ekonomisty.

KONKURENCJA NA KOLEJACH str. 29
Czy można teoretycznie i empirycznie dowieść sensu konkurencji na kolejach? Przypatrzmy się próbom A. Fularza

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W SZWECJI str. 34
Transport publiczny w Szwecji mógłby być wzorem dla wielu krajów rozwijających się.

II. Opinie

REFORMA KOLEI I ROLA KONKURENCJI- RECENZJA KSIĄŻKI str. 37
KONKURENCJA W SIECIACH- RECENZJA KSIĄŻKI str. 38
POLSKIE KOLEJE NA ŚLEPYM TORZE str. 39
 

III. Miscellanea

PRZEWOZY WZROSŁY NIESŁYCHANIE str. 41
BIBLIA PAUPERUM PRZEROSTU ZATRUDNIENIA str. 41
DYSKUSJE NA TEMAT INTERESUJĄCY- O ZATRUDNIENIU str. 42
 

IV. Polemiki

DO ABONENTA str. 44
WYKWITY TEACHERYZMU (DO PAPROCKICH) str. 45
 

V.
STATYSTYKI str. 47
        

horizontal rule

NR 1/2003 (pobierz: 2,4 MB)

 

SPIS TREŚCI NUMERU 1/2003 (pobierz: 2,4 MB)

I. Analizy
108 TYS. ZA WIELE, CZYLI PRZEROSTY ZATRUDNIENIA NA PKP
-Analiza 108-tysięcznego przersstu zatrudnienia na PKP
SPADEK W PRZEWOZACH TOWAROWYCH
-Wykresy ukazujące spadek przewozów towarowych na PKP
KOLEJE MARNOTRWANE
-Przykłady marnotrawienia środków publicznych
KOLEJE W SZWECJI: 30 PRZEWOŹNIKÓW
-Odpowiedź na pytanie: czy możliwa jest normalna kolej?
PRYWATYZACJA KOLEI REGIONALNYCH W CZECHACH I BOMBA NA KONIEC
-Czeskie koleje zdecydowanie różnią się od PKP, w związku z tym możemy stwierdzić, co z PKP należy począć.
ORGANIZACJA KOLEI W JAPONII
-Najlepsze koleje świata zorganizowane są w dość charakterystyczny sposób
PRYWATYZACJA KOLEI W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE
-Dokonane tu reformy spowodowały znaczną poprawę.
KOLEJE W LUKSEMBURGU
-Jedne z najlepszych kolei świata
JAK DZIAŁA NOWOCZESNA KOLEJ REGIONALNA?
- Kilka przypadków szczególnych z krajów, gdzie dzięki umiejętnej organizacji kolej się rozwija
II. Opinie
POŻEGNANIE Z PKP
- Nienowy, ale celny artykuł J. Wesołowskiego.
MODUS OPERANDI TRANSPORTU W POLSCE- CZY ABY NIE JEST JAK W TRZECIM ŚWIECIE?
- Gdzie my żyjemy...Nawet nie ma statystyk
III. Polemiki
PAN SIĘ MYLI, PANIE WIELĄDEK!
- Próba krytyki wypowiedzi szefa Rady Nadzorczej PKP
IV. STATYSTYKI
 

[POLITYKA TRANSPORTOWA] [KOLEJE REGIONALNE W EUROPIE] [KOLEJE PRYWATNE] [KOLEJE W JAPONII] [KOLEJE W RFN] [SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE] [REFORMA KOLEI WĄSK.] [CENTRUM KOLEJNICTWA REGIONALNEGO] [P K P] [KOLEJE W WOJ. LUBUSKIM] [TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE] [BIULETYN] [IRiPK] [ENGLISH/FRANCAIS]

horizontal rule

Strona główna | JOPTS/ Ekonomika Kolei | Inne publikacje | Archiwum | Wyszukiwanie | Dyskusje | Biblioteka | Wiadomości | Stopka/ Kontakt | Linki
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: <fularz(at)go2.pl>, w przypadku pytań na temat danych statystycznych.

   CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Prawa autorskie i oświadczenia własnościowe: Przy korzystaniu ze statystyk prosimy o dokładne wskazanie źródła i ich autorów. Przypominamy, iż standardem europejskim w wypadku cytowań jest oznaczenie każdego zapożczenia dłuższego niż trzy słowa przypisem do autora danej pracy. W przypadku wątpliwości co do zapożyczeń i cytatów prosimy sprawdzić zalecenia komisji etyki KBN i Polskiej Akademi Nauk. Nie przesyłamy danych z wyjątkiem tych udostępnionych w sieci web. Nie wypożyczamy książek. W razie problemów lub pytań użyj tego kontaktu w sieci web: [fularz(małpa)go2.pl]

Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2004.