Menu: Strona główna | Sukces kolei Vogtlandbahn oraz kolei DKB | Nowoczesna kolej regionalna | Konkurencja na kolejach przyczyną rozkwitu w Badenii- Wirtembergii | Ergonet- transgraniczny system komunikacyjny | Koleje za naszą granicą | Kolej alternatywą? | Czy kolej jest ekologiczna? | Uleczyć polską kolej | Koleje czeskie | Samorządy przejmują kolej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w serwisie poświęconym kolejom regionalnym. 

English versionWelcome to the www-service devoted to regional railways. 

 

 

 

horizontal rule

CENTRUM KOLEJNICTWA REGIONALNEGO

 

Spis treści/ Table of Contents

 

Sukces kolei Vogtlandbahn oraz kolei DKB
Koleje regionalne odnoszą sukces, jeśli są zorganizowane w formie małych i średnich przedsiębiorstw, wtedy bowiem są one najbardziej wydajne organizacyjnie, ponieważ są elastyczne, wydajne, innowacyjne, dobrze zdobywają fundusze na swój rozwój, i są przezwyciężeniem trendu upadku, jaki od lat cechował kolejnictwo regionalne pod zarządem kolei państwowych. Dysponując płaską strukturą organizacyjną są w stanie skutecznie walczyć o pasażerów i przywrócić świetność kolei, choć już w nowym, bardzo ekologicznym wydaniu, pod postacią systemu komunikacji regionalnej opartej na nowoczesnych lekkich pojazdach szynowych. Znakomitym przykładem takiego przedsiębiorstwa niech będzie kolej Vogtlandbahn GmbH.

 

Nowoczesna kolej regionalna
Koleje regionalne najlepiej rozwijają się, ba, wręcz rozkwitają, jeśli są wyłączane z sieci kolei państwowych i mogą rozwijać się jako małe lub średnie przedsiębiorstwa, wykorzystując wszystkie zalety średniej przedsiębiorczości, czyli: elastyczność, płaska i efektywna struktura zarządzania, duża zdolność dopasowywania się do lokalnych warunków ekonomicznych, lepsza motywacja pracowników i ich identyfikacja z firmą, efektywność inwestycji, lepsze możliwości efektywnej redukcji kosztów i możliwość poliwalencji (wielozadaniowości) pracowników, co jest bardzo ważne dla ekonomiczności tych przedsiębiorstw. Wyniki ekonomiczne mówią same za siebie: koszty prowadzenia działalności przewozowej są do pięćdziesięciu procent niższe niż u kolei państwowej. Kolej państwowa jest zacofana w zarządzaniu, sztywna i nieelastyczna, i jedynie siłą rozpędu trzyma się w kolejnictwie regionalnym, tracąc wciąż pasażerów, podczas gdy kolejom zorganizowanym w średnie przedsiębiorstwa liczby pasażerów znacząco rosną.

 

Konkurencja na kolejach przyczyną rozkwitu w Badenii- Wirtembergii
W RFN samorząd kraju związkowgo Badenii- Wirtembergii do obsługi linii regionalnych zatrudnia aż 9 przewoźników (WEG, HzL, Breisgau-S-Bahn, Ortenau-S-Bahn, Bodensee Oberschwaben Bahn,Albtal- Verkehrsgesellschaft, Mittelthurgaubahn, Suedwestdeutsche Verkehrs- AG, DB Regio). Niezwykle wysoka jakość usług, 30- % wzrost liczby pociągokilometrów do 55 mln rocznie (1999) oraz liczba nowootwartych po latach upadku linii ewidentnie wskazuje, gdzie leży metoda.

 

Ergonet- transgraniczny system komunikacyjny
 
Jakby to krótko ująć, Czesi potrafią! Z dniem 28/05/2000 zaincjonowany został nowy system komunikacji w strefie przygranicznej pod nazwą EgroNet.  Zasadę jego działania najlepiej zilustowałby slogan --dwa kraje, 54 środki transportu, 1 rozkład jazdy, jedna cena, jeden bilet. Jak wskazuje nazwa proponowanego produktu, odnosi się on do obszaru Euroregionu Karpackiego. Obejmuje on trzy regiony Republiki Federalnej; t.j. Saksonię,  Turyngię i Bawarię oraz obszar Czech.

 

Koleje za naszą granicą
Koleje mają się bardzo dobrze już na pierwszych stacjach za polskimi granicami. Kilka artykułów o ich świetności.
 
Kolej alternatywą?
Wiele osób życzyłoby sobie, by kolej w Polsce mogła zapewnić jakąś alternatywę dla masowej motoryzacji. Teoretycznie kolej jest w stanie spełniać role alternatywy dla motoryzacji indywidualnej, oferując szybka prędkość handlową, komfort i bezpieczeństwo. Niestety, najwyraźniej tak się w Polsce nie stanie, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.

 

Czy kolej jest ekologiczna?
Większość osób określa kolej mianem ekologicznego środka transportu. Wypadałoby więc nieco przybliżyć wpływ wywierany na środowisko przez ten rodzaj transportu, porównując go z konkurencyjnymi formami przemieszczania się. Oczywiście wszyscy wiemy że kolej jest ekologicznym środkiem transportu - posiada cechy których nie sposób przeoczyć.
Uleczyć polską kolej
Uleczyć to znaczy przede wszystkim wpuścic konkurencję...Sposobem na pokonanie trendu upadku jest liberalizacja rynku, wprowadzająca nowe metody zarządzania, nowe technologie i nowe podmioty gospodarcze na ten mocno skostniały rynek. To po prostu otwarcie "okna" dla nowych idei i pomysłów.

 

Koleje czeskie
W Czechach w 1995 roku wykonywano przewozy pasażerskie na 9439 km linii kolejowych, a przewozy pasażerskie w roku 2000 wzrosły o 4,3 procenta do 185 mln pasażerów. W Polsce w roku 2000 PKP obsługiwało jedynie około 16 796,3 km (obliczenia własne) spośród 21.172,53 km łącznej długości sieci kolejowej PKP. W Polsce liczba pasażerów spadła od 1995 roku o 77,43 %, a do 1990 do 2002 o blisko 25 %, i według UIC przewieziono już tylko 244,1 mln pasażerów.
Samorządy przejmują kolej
Jeśli nie PKP, to może ktoś inny? Wiele samorządów w ostatnich miesiącach zainteresowało się infrastrukturą kolejową na swoich terenach.

 

Odnośniki/ Links

 

bulletKOLEJE REGIONALNE W EUROPIE

W Polsce konieczni są nowi operatorzy kolejowi. Choćby dlatego, iż na PKP pociąg jest rentowny dopiero od 300 pasażerów. Jedyna polska kolej prywatna SKPL osiąga próg rentowności swoich autobusów szynowych już przy 14 pasażerach, zakładając tylko jedną osobę prowadzącą pojazd, bez obsługi pociągu. Różnica jest więc ogromna, i jeśli nowi operatorzy się nie pojawią, to sieć kolejowa w Polsce skurczy się tylko do głównych linii. PKP ma ogromne koszty, dlatego tej firmie nic się nie opłaca i będzie ona dalej zamykała linie. Jednak w Polsce brak jest nowych operatorów, między innymi dlatego iż w reformie kolei nie przekazano taboru kolejowego samorządom, co w innych krajach było warunkiem powstania wielu nowych przedsiębiorstw i narodzenia się rynku na kolejach. Nowy tabor jest zbyt kosztowny. Bez przekazania używanego taboru kolejowego nie powstaną w Polsce żadne inne koleje. 

bulletKOLEJE W JAPONII

Koleje japońskie są niesamowite. Są niemalże w całości prywatne (wiadomo- własność państwowa spowalnia gospodarkę). Liczba przewoźników jest bardzo wysoka i powoduje to ogromną konkurencję i silny rozwój rynku. Koleje przewożą ponad 49 % ruchu pasażerskiego w trzech największych aglomeracjach japońskich- Tokio, Osaka, Nagoja. Oznacza to udział w ruchu równy udziałowi samochodu! W Polsce natomiast udział kolei nie przekracza dziś dwóch procent. Japonia ma 3-krotnie więcej mieszkańców od Polski, lecz powierzchniowo jest porównywalna (377 tys. km2). Przewozy pasażerskie wynoszą tu aż 8 miliardów 797.7 milionów ( ! ) podróży w 2000 roku, wykonano 240 miliardów pasażerokilometrów. Dane te są niewyobrażalne w porównaniu z Polską- tu zaledwie koleją odbywa się nieco ponad 200 mln podróży koleją rocznie, aż 40-krotnie mniej!  

bullet

CENTRUM STATYSTYKI KOLEJOWEJ

Dotychczasowe tendencje w kształtowaniu się wydajności, jakości usług, kształcie oferty przewozowej, udziału w rynku potwierdzają tezę iż transport szynowy w Polsce mocno się pogarsza na tle europejskim. Bezwład w zarządzaniu przedsiębiorstwem, brak nowych wizji i pomysłów, marginalizacja udziału kolei w liczbie przewożonych pasażerów do poziomu 2-3 procent w wielu województwach to efekt tej stagnacji. Udział kolei w ruchu granicznym wynosi 3,1 procenta (0,0311) i może stanowić przybliżony wskaźnik wykorzystania kolei dla reszty kraju. Inne obliczenia [Biul. IRiPK 32/2002] wskazują iż udział kolei w liczbie przewiezionych pasażerów jest bliski 2 procent, podczas gdy w europejskich krajach sąsiednich oscyluje wokół 10 % (RFN, Czechy (8-9%), Słowacja).

bullet

SZYBKIE KOLEJE MIEJSKIE W POLSCE

Czy nie wydaje się Państwu, iż w momencie gdy drogi miejskie są wypchane sznurem samochodów, a obok przebiega pusta linia kolejowa bez ruchu pociągów, to taka sytuacja jest normalna? Oczywiście- nie jest, i w krajach rozwiniętych takie przykłady marnotrawstwa nie mają miejsca. A w Polsce- rozrzutnośc i marnotrawstwo. Można liczyć jedynie 'opportunity costs' niewykorzystania kolei w ruchu miejskim i stracone w ten sposób możliwości rozwoju. Kolej ma na tyle dogodny przebieg przez wiele miast polskich, iż aż się prosi o włączenie jej w struktury ruchu miejskiego. Co więc czynimy.

bulletREFORMA KOLEI WĄSKOTOROWYCH

Witamy w serwisie przygotowywanym przez IRiPK. Serwis zawiera materiały poświęcone kolejom wąskotorowym  i ich reformie, polegającej na wypchnięciu ich z PKP na wolny rynek. Po reformie PKP, wiele kolei zostało porzuconych w trakcie przekształceń. Obecnie wiele z nich znalazło nowych właścicieli, prywatnych lub komunalnych, stanowiąc ciekawy przykład ekonomiczny prywatyzacji i punkt wyjścia dla dalszej reformy kolei w Polsce.

bulletKOLEJE W WOJ.OPOLSKIM

Koleje w tym województwie podległy dość ciekawym zmianom.

bulletPOLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

Od czasu zmiany ustrojowej nastąpiło znaczne pogorszenie jakości komunikacji kolejowej, zarówno w sektorze przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W tym serwisie pokazujemy dane dotyczące przedsiębiorstwa PKP i wyniki nieudanych reform.

bulletKOLEJE W WOJ. LUBUSKIM

Koleje w woj. Lubuskim to ciekawy przykład transformacji ustrojowej. To także znakomity przykład wielu  zmarnowanych szans i zniszczeń, jakich dokonano poprzez nieumiejętne zcentralizowane zarządzanie i obłudne, bo nic-nie-zmieniające reformy przedsiębiorstwa PKP. Jest to studium przypadku tego położonego przy niemieckiej granicy regionu, w którym transport pasażerski koleją tak naprawdę już upadł. Obecne jego resztki długo się nie podniosą. Jest to także region, w którym powstała pierwsza polska kolej niepaństwowa- uruchomiona przez samorząd za pieniądze podatników Lubuska Kolej Regionalna, której niestety nie było dane długo przetrwać. 

bulletTRAMWAJE DWUSYSTEMOWE

Istnieje wiele koncepcji wykorzystania sieci kolejowych  w ruchu aglomeracyjnym, opierających się głównie na połączeniu funkcjonalnym sieci kolejowej i sieci tramwajowej, choć nie tylko. Pierwszym w ostatnich latach systemem , który opierał się na fizycznym połączeniu sieci tramwajowej z kolejową był system szynowy w Karlsuhe (268 tys mieszk., w regionie 640 tys.mieszk.) Już w 1958 powiązano prywatną kolej AVG z siecią tramwajową, jednak największe znaczenie miało wprowadzenie w 1992 roku tramwaju na sieć niemieckich kolei federalnych DB AG. Ogromny sukces przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu tramwajów na linie kolejowe (już w pierwszym roku liczba pasażerów wzrosła czterokrotnie) sprawił, że model ten rozpowszechnił się w Europie, funkcjonuje już ponad 10 systemów rożnych rodzajów, a liczba projektów w stadium realizacji lub analizowanych zbliża się do 100. 

 

 

 

horizontal rule

Autor

Adam Fularz, 2003, zaktualizowane 2006

 

 

horizontal rule

 

Contact Information

tel. 0604 44 36 23, fularz (malpa) go2.pl